TandartstarievenDe maximale tandheelkundige tarieven voor 2017 zijn -zoals ieder jaar- weer vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


In de begeleidende brief geeft de NZa aan dat de wijzigingen in de nieuwe beleidsregels in nauw overleg met de brancheorganisaties tot stand zijn gekomen. De ANT vindt het belangrijk te melden dat ze over de nu doorgevoerde wijzigingen inderdaad overleg heeft gevoerd met de NZa maar dat dit niet betekent dat de ANT met alle wijzigingen heeft ingestemd. Veel van de wijzigingen zijn op grond van signalen uit het veld of door de NZa en zorgverzekeraars ingebracht. Een aantal belangrijke wijzigingsvoorstellen van de ANT is niet door de NZa overgenomen. Zo is het nog altijd niet mogelijk om als consument te kunnen kiezen voor innovatieve tandheelkunde die duidelijk niet geleverd kan worden met de huidige op gemiddelden gebaseerde tarieven.

De nieuwe tarieven voor de tandheelkundige zorg gaan per 1 januari 2017 in.


Bron: website Associatie Nederlandse Tandartsen


Copyright © 2012 Tandartspraktijk Coen Wissinkkrt_logo_coen_wissink_tif.tiflogo_krm.tif  logo_ANT.tif VergelijkMondzorgCalibris-Bord1_website_logo.tiflogo_Ivoren_kruis_rand.tif Logo_Famed.tif AED-logo_zwart.tif   wifi_logo.tif